Každý návštěvník mého webu poskytujete své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Petr Krauz

Správcem osobních údajů je Petr Krauz, V Bezinkách 9, Plzeň 326 00, IČ: 06408168, který provozuje webové stránky https://www.petrkrauz.com/. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč?

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:

  • poskytování služeb
  • vedení účetnictví
  • vyhodnocování relevance podaných informací

Přímé osobní údaje

Ať už vyplníte poptávkový formulář nebo jste mým zákazníkem, držím tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa

V případě spolupráce mohou být osobní údaje rozšířeny o přístupové údaje, informace o tržbách a další. Tyto informace jsou chráněny obvykle 2FA ověřením nebo zaheslovány v příslušné aplikaci.

Nepřímé osobní údaje

  • IP adresa
  • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
  • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Abych mohl měřit, jak se vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu přes Google Tag Manager

Jak mě můžete kontaktovat?

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: jsem@petrkrauz.com nebo na jakékoli ze sociálních sítí.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle URL adresy) a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti ACTIVE 24, s.r.o. s IČ:
25115804, CZ25115804, se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jsem@petrkrauz.com.

Máte právo na informace, které si právě teď procházíte. 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

V takovém případě provedu výmaz veškerých vašich osobních údajů ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaj nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 4. 2018. Aktualizace zásad 30. 11. 2019.

Přejít nahoru